Voor bedrijven

Stappenplan

1. Vraag van de bedrijfsleider:
Geef mij vernieuwende inzichten die mij een ander perspectief op de bedrijfsvisie geven.
Zorg ervoor dat ik de juiste vragen stel teneinde mijn doelstellingen te verwezenlijken.

2a. Het vervolg van deze vraag:
Het aanbieden van een keuzepalet: Dit komt tot stand door kunstcoaching.

2b. Het resultaat van kunstcoaching biedt de bedrijfsleider:
Door een gebied aan te wijzen binnen het origineel schilderij dat op tafel ligt, wordt een visueel focuspunt gecreëerd om te ervaren wat de beginsituatie van het bedrijf is, en waar het bedrijf als doelstelling naar toe wilt. Via de kennis van kunstbeschouwelijke omschrijvingen verbindt Claudia Volders de bedrijfssituatie met de kunstbeeldelementen. Zo laat het schilderij mogelijke wegen om van de beginsituatie naar het bedrijfsdoel zien.

Tevens wordt hiermee het volgende (niet onbelangrijk) ook bereikt:
• Het (her)vinden van inspiratie
• Het audiovisueel vormgeven van de passie
• Het neerzetten van een overview van het (werk)pad
• Een nieuwe manier aanbieden van visuele communicatie
• Innovatieve stappen durven te zetten in een nieuwe tijd
• Verbinding zoeken met andere kennisgebieden


3. Vervolg hierop:
Concretisering door richting te geven, wat wel of niet binnen ons bereik ligt. Hierbij is het team van diverse kwaliteiten een toevoeging. Kwaliteiten van ervaren mensen die met veranderingsprocessen werken.  De toegevoegde waarde hiervan is, doordat we samen door het proces van kunstcoaching zijn gegaan, we de juiste mensen selecteren die het beste passen bij het DNA van dat bedrijf.

Visie:
Organisaties zijn op zoek naar effectieve en efficiënte manieren om bedrijfsvoering te verbeteren. Dit verbeteren is een breed begrip. Het betreft het hele scala van missie/visie/doel bepaling tot en met het enthousiasmeren en inspireren van iedere individuele medewerker. Volledige bibliotheken kunnen inmiddels worden gevuld met tips, trucs en werkwijzen om zulks te doen.
Kunstcoaching is een manier om anders en vernieuwend te kijken naar dit proces.
Vaak is het moeilijk om uw idee of doelstelling duidelijk te maken aan uw team. Wanneer u met een eenduidige basis voor al uw medewerkers wilt beginnen, is kunst een middel mensen een duidelijk beeldend startpunt aan te bieden.