Agritect

Agritect, Bedrijf en Kunst

Een kleine inkijk:
Hierbij vertel ik over mijn proces van werken, mijn inspiratiebronnen, duurzaamheid en linken met andere kennisgebieden. Tijdens deze presentatie vraag ik om verbanden te leggen tussen het kunstenaarsproces en je eigen bedrijfsproces, of andere opvallende trefwoorden. Ik wil dat je deze trefwoorden opschrijft en dit ná mijn uitleg kunt toelichten.
Een aantal trefwoorden in de website vielen mij op:
Agrarische sector, ICT, bedrijfsprocessen, implementatieprocessen, informatie, communicatie, technologie, “een realistische kijk en nuchtere inslag kenmerken onze adviseurs”, flexibiliteit & wisselende kennisbehoefte, niet te ver vooruit plannen, opdelen in kleinere stappen, intensieve samenwerking met opdrachtgever, handelsketen, conflicterende belangen, maatwerk binnen grote bedrijven, overkoepelend projectplan.
Een aantal vragen komen bij mij naar boven:
•    Wat versta je onder ‘communicatie’?
•    Is er plaats voor ‘emotie’?
•    Hoe vind jij, dat Agritect uniek in zijn soort en in zijn benadering is?
•    Is er verbinding met maatschappelijk verantwoord ondernemen?
•    Waar zit jouw talent?
•    Waar haal jij je grootste inspiratie vandaan?