RoyalZON

RoyalZON, Veiling, Venlo

2 en 3 juni 2016

Doel van tweedaagse sessie voor de afdelingshoofden binnen het bedrijf:

Van Passie/eigen verhaal naar
zelfvertrouwen naar
groepsvertrouwen naar
opbouw bedrijfscultuur