Voor wetenschappers

Stappenplan

1. Vraag van de wetenschapper:
Hoe kan ik mijn onderzoeksresultaten voor een breder publiek toegankelijk krijgen?
Ik wil de mensheid via mijn onderzoek helpen, om diepgaande veranderingen in gang te zetten. Hoe kan ik ruimte creëren bij mijn doelgroep om ‘open’ te staan voor nieuwe inzichten? En hoe leer ik mijn doelgroep zelf ‘out-of-the-box’ te denken.
Welke vraag mág ik me stellen, naast mijn routine vraagstelling, om inspiratie te krijgen en geen antwoord. (in deze vraag zit verborgen:1. Het hebben van een keuze. 2. Het respect voor eigen vakkennis. 3. Het mogen uitspreken van de emotie binnen je vak. 4. Meegaan in het proces. )

2a.Het vervolg van deze vraag:
Het aanbieden van een keuzepalet: Dit komt tot stand door kunstcoaching.

2b.Het resultaat van kunstcoaching biedt voor de wetenschapper:
• Het (her)vinden van inspiratie
• Het audiovisueel vormgeven van de passie
• Het neerzetten van een overview van het (werk)pad
• Een nieuwe manier aanbieden van visuele communicatie
• Innovatieve stappen durven te zetten in een nieuwe tijd
• Verbinding zoeken met andere kennisgebieden

3. Vervolg hierop:
Concretisering door richting te geven, wat wel of niet binnen ons bereik ligt. Hierbij is het team van diverse kwaliteiten een toevoeging. U kunt hierbij denken aan een (kunst)project op te zetten, dat audiovisuele vormen aanneemt die staan voor de presentatie van het onderzoeksresultaat.