Toelichting

Nadat Claudia Volders de laatste jaren onderzoek heeft gedaan naar het verschil en de overeenkomst tussen kunst en de wetenschap, is zij dagelijks op zoek naar een vorm die uitdrukking geeft aan de verstrengeling tussen kunst en wetenschap. Aan een nieuwe vorm van ontwikkeling waarbij kunst en wetenschap elkaar aanvullen en versterken. Door nu heel bewust bezig te zijn met deze schilderijen, hoopt ze in de toekomst een zo’n inspirerende vorm te krijgen zodat zowel de wetenschapper als de kunstenaar ervaren dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is.

Het thema van haar werk is: 
"de trilling van energie". Grote inspiratiebron is de ontwikkeling binnen de kwantumfysica.

uitvoering:
Ik zoek "de trilling van energie" op, zoals kwantumfysici bezig zijn daar feitelijke en begrijpelijke formules bij te krijgen. Er is op zich qua inspanning niet veel verschil tussen de zoektocht naar de vorm bij de kunstenaar als naar het zoeken naar de formule bij de wetenschapper. Echter de vorm is niet genoeg: het is de combinatie van vorm en het proces van het creëren. Het proces naar de vorm toe is even (of nog meer) belangrijk. Het is een bewegend proces waarbij je als kunstenaar vertrouwt dat de definitieve vorm er wel komt, dat ooit de 'Mona Lisa' gemaakt wordt. 

De lagen in de schilderijen verbeelden de brug tussen de ontwikkelingen van de vakgebieden. De eerste laag staat voor de complexiteit en hoeveelheid van deze tijd. Er zijn ongelofelijk veel details. Soms zit je volledig op een eiland, dan in een web, dan zie je weer verbanden enz. De huidige maatschappij heeft een vorm van overspoeling aan informatie, flitsen, eenzaamheid, kleurloosheid. Het is een vorm die zo gegroeid is omdat de technische middelen ook zo gegroeid zijn of zelfs nog ingewikkelder zijn geworden. Het begrip van technologie en algemene ontwikkeling gaat verder dan wij kunnen bevatten. Tot op zekere hoogte kan dit verwerkt worden, maar vervolgens zal er toch gezocht moeten worden naar de verbanden. Verbindingen tussen kennisgebieden moet gelegd worden. De behoefte om regelmatig een overview  te maken is aanwezig. De tweede laag verbeeldt deze verbindingen en de overview die boven de complexiteit hangt. Er is een contrast te zien tussen natuurlijke en geometrische vormen. Dit contrast visualiseert het verschil tussen de karakters van de mensen. De meer aardse en de meer spirituele mensen. Beide groepen zullen de nieuwe blik op de maatschappij moeten ontwikkelen.